Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

FMV

Lenda: Njoftim fituesi Në përputhje me Ligjin nr. 80/2015, datë 22/7/2015 “Për Arsimin e Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 64, pika 1, në Statutin e Universitetit Bujqësor të Tiranës, Kreu V,“Rregulloren

NJOFTIM Në kuadër të projektit Erasmus +  midis Univesitetit Bujqësor të Tiranës dhe Fakuktetit të Mjekësisë Veterinare Kordova (Spanjë)  shpallet thirrja për aplikime për 4 pedagoge, për 1 javë qëndrimi: 2 staf akademik Training Mobility dhe 2 staf akademik Teaching Mobility. Ftohen te

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vende pune për personel akademik në kategorinë “Asistent-Lektor”  pranë Fakultetit të Mjekësisë Veterinare. Konkursi do të zhvillohet në godinën e Rektoratit, në sallën e mbledhjeve të Rektoratit, në datën 25.03.2022 në orën 11:00. Të interesuarit