Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

FEA

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vende pune për personel akademik në kategorinë “Asistent-Lektor”  pranë Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit. Konkursi do të zhvillohet në godinën e Rektoratit, në sallën e mbledhjeve të Rektoratit, në datën 25.03.2022 në orën 13:00. Të

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vende pune për personel akademik në kategorinë “Asistent-Lektor”  pranë Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit. Konkursi do të zhvillohet në godinën e Rektoratit, në sallën e mbledhjeve të Rektoratit, në datën 28.02.2022 në orën 13:00. Të

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vendë pune për personel akademik në kategorinë “Lektor”  pranë Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit. Konkursi do të zhvillohet në godinën e Rektoratit, në sallën e mbledhjeve të Rektoratit, në datën 01.03.2022  në orën 14:00. Të