Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Doktorature FEA

UBT nis bashkëpunimin me Universitet më të njohura në Evropë, mbështetur nga Qeveria Gjermane   Me mbështetjen e Qeverisë Gjermane përmes GIZ, Universiteti Bujqësor i Tiranës do të ofrojë për herë te pare një program të përbashkët me universitetet e mirënjohura në