Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Aktivitete Studentore

Aktiviteti “Ekspedita në Ferma” bashkon studentët e 5 fakulteteve të UBT-së për të zhvilluar bashkërisht vizita në ferma të suksesshme agrobiznesi duke pare nga afër se si funksionon ferma në kompleksitetin e saj si nga ana ekonomike, ajo bujqësore, veterinare

Fakulteti Ekonomisë dhe Agrobiznesit qysh prej vitit 2011 zhvillon çdo vit konferencën e studentëve, e cila ka si qëllim angazhimin e studentëve në kërkime të ndryshme studimore dhe shkencore. Këtë vit grupi organizator I conferences studentore po përgatitet për punimet