Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Bursa studimi – Universiteti i Bujqësisë dhe Shkencave të Jetës në Hungari

Universiteti Bujqësor i Tiranës fton të gjithë studentët të aplikojnë për Programin e Bursave të Qeverisë Hungareze.

Programi i bursave do të zhvillohet në Universitetin Hungarez të Bujqësisë dhe Shkencave të Jetës duke ofruar studime Master në Inxhinieri të Sigurisë dhe Cilësisë Ushqimore për të gjithë studentët shqiptarë në vitin akademik 2022-2023.

Në dokumentin e bashkëngjitur do të gjeni formularin e aplikimit si edhe një informacion të detajuar të programit të bursave të studimit.

252_2022 application form

252_FAO-HUcourse_description