Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Bursa studimi SUSI

Universiteti Bujqësor i Tiranës fton të gjithë studentët e Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit të aplikojnë në programin e bursave të studimit SUSI, SHBA

Universiteti pritës për studentët do të jetë University of Nevada, Reno për periudhën kohore Korrik 2022- Gusht 2022

Të gjithë studentët të cilët janë të interesuar për të aplikuar duhet të plotësojnë dokumentin bashkëngjitur dhe ta dërgojnë në CultureandEducationTirana@state.gov

Do të merren parasysh vetëm aplikimet që në subjekt te e-mail do të shkruhet 2022 SUSI for Student Young Leaders Application

Për t’u njohur më shumë rreth bursave të studimit SUSI ju lutem klikoni në link https://al.usembassy.gov/education-culture/educational-exchange-programs/the-study-of-the-u-s-institute-susi-for-student-leaders/

 

SUSI-Student-Leaders-application-form