Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

BURSA STUDIMI NË UNIVERSITETIN POLITEKNIK MARCHE

Sekretariati i Përhershëm i Iniciativës Adriatik Jon ofron 10 bursa dyvjeçare, të cilat do t’u jepen studentëve për t’u regjistruar në një nga katër kurset e masterit.

Studimet do të zhvillohen në gjuhën angleze në Universitetin Politeknik Marche në degët:

 • Ekonomi dhe tregti ndërkombëtare;
 • Inxhinieri biomjekësore;
 • Inxhinieri mjedisore dhe inovacion;
 • Menaxhimi i ushqimit dhe pijeve.

Në mënyrë që aplikimi të jetë i vlefshëm, duhet të ngarkoni në linkun e mëposhtëm dokumentet si vijojnë:

 • Dokument identiteti (kartë identiteti ose pasaportë);
 • Curriculum vita;
 • Letër motivuese;
 • Lista e notave;
 • Certifikatë e gjuhës angleze;
 • Certifikata e ciklit të parë të studimeve;
 • Letër referencë

Detaje të tjera në lidhje me universitetin dhe mundësinë e aplikimit i gjeni në link e mëposhtëm:

https://univpm.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=Relazioni_int_iscr