Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Bursa shkëmbimi Erasmus+ në Pragë, Çeki

Universiteti Bujqësor i Tiranës, në kuadër të programit Erasmus+, ofron mundësinë për 5 bursa studentore për të zhvilluar një periudhë mobiliteti në Universitetin e Shkencave të Jetës, Pragë.

Dokumentët për të marrë pjesë në aplikim janë:

  • CV në formatin Europass
  • Letër Motivimi në gjuhën angleze
  • Listë notash në gjuhën angleze
  • Kopje e Pasaportës
  • Learning Agreement (formatin e gjeni në dokumentin bashkëngjitur)

Afati i dorëzimit të dokumenteve ështe 8 Dhjetor 2021, në adresën esherko@ubt.edu.al dhe ezhllima@ubt.edu.al

Për të marrë më shumë informacion klikoni në dokumentin bashkëngjitur:

Erasmus+ ICM Call for applications to study in the Czech Republic_Albania