Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Bursa shkëmbimi Erasmus+ në Cordoba, Spanjë

Në kuadër të projektit Erasmus + midis “Universiteti i Cordobes” dhe Universitetit Bujqësor të Tiranës, shpallet thirrja për aplikime për shkëmbim studentësh, për Semestrin e dytë 2021-2022, në Cordoba, Spanjë.

Në këtë projekt mund të aplikojnë studentët e Fakultetit të Mjekësisë Veterinare.

Kuotat për këtë thirrje përfshijnë: 1 kuotë për studentë nga 5 muaj.

Nga ana e Universitetit Bujqësor, si partner i projektit, bëhet një renditje paraprake e studentëve aplikues. Kjo renditje u dërgohet partnerëve spanjollë. Dokumentacioni i nevojshëm për aplikim:

  • Vërtetim nga Sekretaria Mësimore
  • Lista e notave
  • CV
  • Letër motivimi

Afati i fundit për aplikim është: 26 Nëntor 2021

Dokumentacioni i kërkuar do të dërgohet nëpërmjet email-it në adresat: esherko@ubt.edu.al ose scocoli@ubt.edu.al
Për më shumë informacion kontaktoni në adresën: esherko@ubt.edu.al , scocoli@ubt.edu.al , ose na vizitoni pranë Drejtorisë së Projekteve dhe Kërkimit Shkencor në UBT.