Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Bursa për studentë nga Universiteti i Torinos

Universiteti i Torinos ofron bursa për studentët ndërkombëtarë që janë regjistruar në vitin e parë të një programi diplomë pasuniversitare në 2021-2022. Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:

  • Mbajtja e një kualifikimi të marrë në një institucion jashtë sistemit italian
  • Përmbushja e kërkesave të nevojshme për të hyrë në programin e zgjedhur të diplomës në kohën e regjistrimit në një program të tillë diplome (kontrolloni kërkesat e pranimit për programin e diplomës me interesin tuaj në apply.unito.it)
  • Duhet të dërgoni aplikimin për programin e diplomës që ju intereson përmes platformës Apply @ Unito brenda 28 Prillit 2021
  • Të kenë aftësi gjuhësore në italisht (për programe diplome të mësuara në italisht) ose në anglisht (për programe diplome të mësuara në anglisht), me të paktën një nivel B2
  • Të mos jesh regjistruar më parë në një program universitar, pasuniversitar ose 5-6 vjet pasuniversitar në Universitetin e Torinos
  • Të jenë nën 29 vjeç në datën e fundit të thirrjes për aplikim dhe të mos jenë shtetas italian

 

Për të marrë pjesë në aplikim, ju lutem klikoni https://apply.unito.it/