Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Bursa për Post-Doktoraturë nga Universiteti Jaén, Spanjë

Universiteti i Jaén (Spanjë) është i gatshëm të presë aplikantë post doktoraturë MSCA-PF 2021 sipas pozicioneve të mëposhtme të mundshme në UJA:

https://www.ujaen.es/servicios/ofipi/events/uja-marie-sklodowska-curie-postdoctoral-fellowships-pf-hosting-offers-2021

Aplikantët e interesuar duhet të dërgojnë CV-në, letrën e motivimit dhe Përmbledhjen e Propozimit të projektit (250 fjalë) tek mbikëqyrësit e mundshëm të propozimit të UJA-së deri në afatin e vendosur.

Për më shumë informacion, kontaktoni ofipi@ujaen.es si edhe klikoni në dokumentin e bashkëngjitur.

Kliko këtu për të broshurën në anglisht