Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Bursa për kursin veror të gjuhës Çeke “Summer Schools of Slavonic Studiesin 2022”

Në kuadër të Programit “Summer Schools of Slavonic Studies in 2022” Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve e Republikës së Çekisë ofron 2 (dy) bursa për pjesëmarrje në kurset verore të gjuhës çeke për studentët dhe mësuesit shqiptarë që kanë njohuri ose studiojnë gjuhën çeke.

Kurset do të zhvillohen për një periudhë 3-4 javore në nivelin fillestar, i mesëm dhe i avancuar në datat 23 Korrik-20 Gusht 2022 pranë Universitetit Masaryk në Brno dhe pranë Universitetit Charles në Pragë në datat 22 korrik – 19 gusht 2022.

Për një informacion më të detajuar për formularin e aplikimit dhe të përgatitjes së dokumentacionit, ju lutemi referojuni informacionit sipas linkut të mëposhtëm: https://arsimi.gov.al/wp-content/uploads/2022/02/837-not%C3%AB-verbale-e-Ambasad%C3%ABs-%C3%87eke-p%C3%ABr-Shkoll%C3%ABn-verore-2022.pdf