Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

BURSA FAO PËR NIVELIN MASTER NË HUNGARI

Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit pranë UBT njofton se Zyra e Rajonale e FAO për Evropën dhe Azinë Qendrore ofron Bursa për Nivelin Master në Hungari pranë universitetit Szent István University.

Bursat janë në drejtimet e studimit

  1. Prodhim bimor
  2. Menaxhim inxhinierik i ujrave në bujqësi
  3. Mbrojtje Bimësh

Afati i aplikimit është deri në fund të muajit Shkurt.