Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Bursa FAO për Nivelin Master në Hungari

Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit pranë UBT njofton se Zyra e Rajonale e FAO për Evropën dhe Azinë Qendrore ofron Bursa për Nivelin Master në Hungari pranë universitetit Szent István University.

Bursat janë në drejtimet e studimit

  1. Prodhim bimor
  2. Menaxhim inxhinierik i ujrave në bujqësi
  3. Mbrojtje Bimësh

Afati i aplikimit është deri në fund të muajit Shkurt.

Për detaje të mëtejshme referojuni faqes së internetit: http://www.fao.org/europe/news/detail-news/en/c/1369300/