Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Brunilda BARAKU (GJINI)

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Përgjëgjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Informacion për studentët

Edukimi

PhD, Drejtimi i Fermave dhe Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2016

Master Shkencor në “Ekonomi Agrare”, Drejtimi “Ekonomi dhe Politika Agrare”, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2007

Bachelor në Matematikë, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, Tiranë 2002

Lendët

Hyrje në Informatikë, Informatikë, Algoritmikë dhe Strukturë të Dhënash, Sistemet e Informacionit të Drejtimit

Kerkimet Shkencore

Aplikimet të teknologjisë së Informacionit në Agrobiznes; Metodat matematikore në mbështetje të zhvillimit të agrobiznesit në Shqipëri.

Titulli :

Lektore dhe Kërkuese

 

Departamenti:

Matematikë dhe Informatikë

 

Ndertesa:

Godina A FEA

 

Zyra:

Zyra: 224

Tel:

 

Email:

bgjini@ubt.edu.al