Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Botime retrospektive 1899 – 1940

Në këtë ekspozitë u prezantuan librat më të vjetër të bibliotekës sonë, nga viti 1899 – 1940. Kjo ekspozitë u çel më 24 Prill 2017 dhe, për shkak të interesit të madh që u paraqit, qëndroi e hapur

deri më 5 maj 2017.