Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Bordi i Administrimit

Anëtarët e Bordit te Administrimit

Anëtarët e Bordit te Administrimit

Dokumenta të UBT-së

Bordi i Administrimit  është organi më i lartë kolegjial administrativ i UBT, i cili garanton përmbushjen e misionit të UBT, mbarëvajtjen financiare dhe administrative të tij.