Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Blerina Zanaj

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Përgjëgjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Informacion për studentët

Prof.Asoc Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2020

PhD, Ne Shkencat Inxhinjerike, Universita Politecnica delle Marche, Itali, 2013

Master Shkencor në Inxhinjerin e Telekomunikacioneve, Universiteti Politeknike i Tiranes, 2008

Bachelor ne Inxhinjerin e Telekomunikacioneve, Universiteti Politeknike i Tiranes, 2005

Lendët

Modelim Biznesi, Sistemet e Shfrytezimit, Informatike, Siguria e Sistemeve te Informacionit, Sistemet e Perpunimit te Informacionit, Siguria ne Rrjeta, E commerce dhe E business.

Kerkimet Shkencore

Perpunimi i Sinjaleve te radareve UWB per nxjerrjen e parametrave jetesor te njeriu, Simulimin me rrjetat e sensoreve wireless per konfergjencen e rrjetit, IoT dhe sistemet dhe komunikimet e te dhenave.

Titulli :

Lektore dhe Kërkuese

 

Departamenti:

Matematike Informatike

 

Ndertesa:

Godina A FEA

 

Zyra:

Zyra: 131

Tel:

 

Email:

bzanaj@ubt.edu.al