Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Bizena Bijo

Edukimi

PhD, Mjekësi Veterinare, Universiteti Bujqësor i Tiranes, 1992

Diplomë Universitare “Mjekësi veterinare”, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 1982

 

 

Lendet:

Inspektimi i Produkteve me Origjinë Shtazore 1

Inspektimi i Produkteve me Origjinë shtazore 2,

Sistemet e Sigurimit të Cilësisë së Produkteve Blegtorale

Siguria Ushqimore dhe Shëndeti Publikë

….

Interesat kërkimore

Siguria e Ushqimeve me Origjinë Shtazore

TITULLI

Lektor dhe titullar në lëndët “Inspektimi i Produkteve me Origjinë Shtazore 1 dhe 2, Sistemet e Sigurimit të Cilësisë së Ushqimeve Blegtorale, Siguria Ushqimore dhe Shëndeti Publik.

DEPARTAMENTI

Shëndeti Publik Veterianr

NDERTESA

Godina kryesore e Fakultetit të Mjekësisë Veterinare

TELEFONI

0682014014

EMAIL: bbijo@ubt.edu.al