Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Bejo Bizhga

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Pergjegjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik

Edukimi

Profesor i Associuar  2013

PhD, Mjekesi Veterinare, Universiteti Bujqesor i Tiranes,   2004

Studimet “Master ne Veterinari”, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane,   2002

Universiteti “Eqerem Çabej” në Gjirokastër, Fakulteti i Shkencave të Natyrës,

Dega Biologji-Kimi. Titulli i diplomës: Mësues biokimie. 1997

Diploma në “Mjekesi Veterinare”, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Tirane , 1989

 

 

Lendet: Parazitologji Veterinare

 

 

Interesat kërkimore. Parazitologji Veterinare; Imunoparazitogji; Helmintologji Veterinare;  Araknoentomologji Veterinare.

TITULLI. Lektor

 

DEPARTAMENTI

 

Dep. Moduleve Paraklinike

NDERTESA

 

Godina A, FMV

Zyra

312

 

TELEFONI

0682097852

 

EMAIL

bbizhga@ubt.edu.al