Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Bari Hodaj

Departamenti i Hortikulturës dhe Arkitekturës së Peizazhit
Fakulteti i Bujqësisë dhe i Mjedisit
Misoni dhe Vizioni
Përgjegjësi i Departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Edukimi

Prof.Dr. ne Shkencat Bujqesore, Universiteti Bujqesor Tirane 2015, Prof.As.Dr. ne Shkencat Bujqesore, Universiteti Bujqesor Tirane 2010 dhe Dr  ne Shkencat Bujqesore, Universiteti Bujqesor Tirane 1994

Master-Bachelor ne Hortikulture, Universiteti Bujqesor Tirane, 1978.

Module:

Permiresim Gjenetik, Pemtari, Bimet Subtropikale, Pemtari–Vreshtari, Kultivimi Bimeve Subtropikale, Hortikultura Urbane.

Interesat kërkimore

Gjermoplasma e pemeve frutore, Permiresimi gjenetik, Permiresimi teknologjive te kultivimit ne Peme, ulli dhe agrume.

Titulli

Prof.Dr./Lektor

 

Departamenti

Hortikulture dhe Arkitekture Peizazhi

 

 

Ndertesa: Godina FBM

 

Zyra 216

 

Email: bhodaj@ubt.edu.al