Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Author: IT UBT

Universiteti Bujqësor i Tiranës rishpall 1 (një) vende pune për personel akademik pranë Fakultetit të Shkencave Pyjore. Konkursi do të zhvillohet në godinën e Rektoratit, në sallën e mbledhjeve të Rektoratit, në datën 04.03.2022 në orën 14:00. Të interesuarit do të dërgojnë

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vend pune për personel administrativ në kategorinë "Specialist" niveli IV-a, në Sektorin e Menaxhimit Ekonomik-Financiar pranë Fakultetit të Bujqesisë dhe Mjedisit. 1-Specialist-Kategoria IV-a. Kritere të Vecanta janë: Të ketë kryer studimet në fushën e