Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Author: IT UBT

Universiteti Bujqësor i Tiranës shpall 1 (një) vend pune për personel ndihmës akademik me karakter administrativ në kategorinë “Teknik Shërbimi/Fotograf”  Klasa VI pranë Degës së Administrimit të Aktiviteteve Zyrtare në Rektorat. Konkursi do të zhvillohet në godinën e Rektoratit, në sallën

NJOFTIM Në kuadër të projektit Erasmus + “Credit Mobility”, midis Univeritetit “Justus Liebig” në Giessen dhe Universitetit Bujqësor të Tiranës, shpallet Thirrja për aplikime për Shkëmbim Studentësh, për Semestrin e dytë 2022-2023 (Semestri i verës) në Universitetin “Justus Liebig”, Giessen Gjermani. Në këtë projekt mund