Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Atjana Kokaj

Edukimi

  • “Profesor i Asociuar” (Mjeshtër Kërkimesh), Komisioni i Kualifikimit Shkencor, Tiranë, 2012.
  • “Doktor” në fushën e Shkencave Bujqësore, Universiteti Bujqësor i Tiranës
  • “Agronom i Lartë” Fakulteti Agronomisë, Instituti Lartë Bujqësor, Tiranë

Lendet:

 

Interesat kërkimore

  1. Resurset gjenetike te pemeve frutor, Farore dhe subtropikale. 2. Rajonizimi i pemtarise

Titulli :

Prof Ass Dr

 

Departamenti:

Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve, Universiteti Bujqësor i Tiranës.

 

NDERTESA

Instituti i Resurseve Gjenetike te Bimeve

Zyra: 204, Kati II, Banka Gjenetike, Rr. Siri Kodra/132/1, Tiranë/Shqipëri.

 

TELEFONI

0672848569

 

EMAIL: tkoka@ubt.edu.al; tatjana.koka@hotmail.com