Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Astrit Balliu

Departamenti i Hortikulturës dhe Arkitekturës së Peizazhit
Fakulteti i Bujqësisë dhe i Mjedisit
Misoni dhe Vizioni
Përgjegjësi i Departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Edukimi

PhD, Hortikulture, Universiteti Bujqësor Tiranë, 1996

Bachelor në Agronomi, profili“Perimtari” profile, Universiteti Bujqësor Tiranë, Tirane , 1986

Lëndët

Mjediset e mbrojtura, Perimtari e avancuar, Kultivimi i bimëve pa tokë, Përmirësimi gjenetik i bimëve perimore

Interesat kërkimore

 

Marrëdhënijet nënshartesë-mbishartesë në bimët perimore, marrëdhënijet bimë – mikroorganizma në sistemet intensive të prodhimit, morfologjia e sistemit rrënjor, mugullimi i farave

TITULLI

Prof

 

DEPARTAMENTI

Hortikultures dhe Arkitekturës së Peizazhit

 

NDERTESA

Godina qëndrore e Fakultetit të Bujqësisë dhe Ushqimit

Zyra

XXX

 

TELEFONI

0686022105

 

EMAIL

aballiu@ubt.edu.al