Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Artiona Laze

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit
Departamenti
Pergjegjësi i Departamentit
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit

Edukimi

Studime pas doktorature: Fakulteti I Shkencave tё Ushqimit dhe Teknologjise, Univerisiteti i Bolonjes, Itali, 2017

Dr, Fakulteti Bioteknologjise dhe Ushqimit, Universiteti Bujqёsor i Tiranёs, Tiranё, 2016

Master Shkencor, Universiteti i Tiranёs, Tiranё, 2010

Bachelor në Kimi, Fakulteti i Shkencave Natyrës, Universiteti i Tiranёs, Tiranё , 2008

 

Lëndët:

Kimi Organike; Metodat Instrumentale dhe Analizat Sensoriale tё Analizave Kimike

 

Interesat kërkimore

Vleresimi i parametrave kimiko-teknologjike tё drithrave;

Cilёsia dhe siguria e produkteve ushqimore

(Pёrcaktimi i acideve yndyrore, triglicerideve, aminoacideve, komponimeve volatile )

Matrica ku kryhen kёto analiza: drithrat dhe produktet e pjekjes, frutat

TITULLI

Lektor

 

DEPARTAMENTI

Kimisë

 

NDERTESA

Godina e Bibliotekёs

 

Zyra  D/106

 

TELEFONI

 

EMAIL

alaze@ubt.edu.al