Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Arjan Shumeli

Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit
Pergjegjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Edukimi

Prof. Asoc. Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2016.

PhD, Gjuhësi Terminologji, Qendra e Studimeve Albanologjike, 2013.

Master Shkencor në Gjuhësi, Universiteti i Ohajos, SH.B.A, 2001.

Bachelor në Gjuhën Angleze, Universiteti i Tiranës, Tiranë , 1993

Lëndët:

Gjuhë angleze

Interesat kërkimore

Terminologjia sipas fushave dhe nënfushave të shkencës dhe të dijes.

Studime krahasuese midis gjuhës angleze dhe shqipe.

TITULLI

Profesor i Asociuar

 

DEPARTAMENTI

Gjuhëve të Huaja

 

NDëRTESA

Godina-A, FEA

 

Zyra

134 A

 

EMAIL

ashumeli@ubt.edu.al