Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Arif Murrja

Edukimi 

Prof. Asoc., Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë 2015.

PhD, Drejtimi i Ndërmarrjeve të Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë 2008.

Master Shkencor në Financë, Universiteti Bujqesor i Tiranës, Tiranë, 2005.

Bachelor në Menaxhim, Universiteti Bujqesor i Tiranës, Tiranë , 1995.

Lëndët

Drejtimi i Riskut të Biznesit, Drejtimi i Fermave.

Kerkimet Shkencore

Në fushën e menaxhimit të riskut.

Titulli :

Prof. Asoc.

 

Departamenti:

Drejtimi i Agrobiznesit, Fakulteti Ekonomisë dhe Agrobiznesit.

 

Ndertesa:

Godina A FEA

Zyra:

Zyra 135A

Tel:

 

Email:

amurrja@ubt.edu.al