Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Arianit Peci

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Përgjëgjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Informacion për studentët

Edukimi

Master Shkencor në Inxhinieri Matematike, Universiteti Politeknik I Tiranës, 2013

Bachelor në Inxhinieri Matematike, Universiteti Politeknik I Tiranës, 2011

Lendët

Matematikë

Kerkimet Shkencore

Aplikimi i metodave matematikore në bujqësi dhe agroturizëm.  Optimizimi i modeleve të tyre.

Titulli :

Asistent lektor

 

Departamenti:

Matematikë dhe Indormatikë

 

Ndertesa:

Godina A FEA

 

Zyra:

Zyra   232

Tel:

 

Email:

apeci@ubt.edu.al