Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Ardian Maci

Edukimi:

Titulli “Profesor” Universiteti Bujqesor i Tiranes 2010

Titulli “Profesor i Asociuar” Universiteti Bujqesor i Tiranes 2007

PhD: “Doktor ne Shkencat Agrare” (Dr. agr.), Universiteti Justus Liebig, Giessen, Gjermani 2001

Studimet e larta “Agronom i Pergjithshem” Universiteti Bujqesor i Tiranes 1983

Lendet:

  1. Te Ushqyerit e Bimeve dhe Plehrimi (BSc)
  2. Pjelloria e Tokes, Te ushqyerit e Bimeve dhe Mjedisi (MSc)
  3. Eficienca e te Ushqyerit dhe Përshtatja e Bimeve (MSc)
  4. Metodologjia e Kerkimit Shkencor (MSc)
  5. Toka, Plehrimi dhe Mjedisi (MP)

Interesat kërkimore

Te ushqyerit e bimeve, Plehrat dhe plehrimi, impakti i tyre ne mjedis, Pjelloria e tokes dhe faktoret kufizues te saj.

 

 

 

TITULLI

Lektor

 

DEPARTAMENTI

Mjedisi dhe Burimet Natyrore

 

NDERTESA

Godina Mjedisit

Zyra

 

TELEFONI

0682020661

 

EMAIL

 

amaci@ubt.edu.al