Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

APTIS

APTIS
Regjistrimet për testin APTIS
Këndi Gjerman

APTIS

Aptis General Test” i gjuhës angleze është tashmë i mundur të administrohet jo vetëm për  studente/ë e UBT-së,  por edhe për studentë të universiteteve të tjera, që dëshirojnë të vazhdojnë studimet e nivelit të dytë dhe të tretë. Testi APTIS  është i hapur për këdo tjetër që dëshiron të testojë njohuritë e tij/saj në gjuhën angleze kundrejt lëshimit të një certifikate zyrtare.  Aptis jep rezultate të sakta, të shpejta dhe të besueshme për nivelin e anglishtes dhe teston aftësitë e gjuhës angleze si të folurit, shkrimin, leximin dhe dëgjimin.

Kontakt

Agime Kërcuku
Cel: 0672022295
Email: akercuku@ubt.edu.al