Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Aplikim për stafin akademik në Universitetin e Ekonomisë Katowice

Universiteti Bujqësor i Tiranës njofton të gjithë stafin akademik të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit për të aplikuar në mësimdhënie në kuadër të programit Erasmus Mundus në Universitetin e Ekonomisë Katowice, Poloni.

Afati i aplikimit është data 12 Dhjetor dhe dokumentat duhet të dorëzohen në adresën ipagria@ubt.edu.al dhe esherko@ubt.edu.al

Për t’u njohur me lëndët e mësimdhënies si edhe për të marrë më shumë informacione ju lutem klikoni në dokumentin bashkëngjitur:

Invitation