Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Anjeza Bekolli

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Përgjëgjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Informacion për studentët

Edukimi

Master Shkencor në Matematikë ,Universiteti i Tiranes, Tirane, 2017

Bachelor në Matematikë, Universiteti i Tiranes, Tirane , 2015

Lendët

Matematikë, Matematikë Ekonomike

Kerkimet Shkencore

Teoria e Lojës, zbatime të Teorisë së Lojës në ekonomi, bujqësi

Titulli :

Asistent lektor

 

Departamenti:

Matematikë dhe Informatikë

 

Ndertesa:

Godina A FEA

 

Zyra:

Zyra nr.230

Tel:

 

Email:

abekolli@ubt.edu.al