Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Anisa Sulaj

Fakulteti i Ekonomise dhe Agrobiznesit
Pergjegjes departamenti
Stafi Ndihmës Akademik
Programet e studimit
Informacion për studentët

Edukimi

PhD në Ekonomi dhe Agrobiznes, Drejtimi Ekonomi dhe Politika Agrare, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2014

Master i Nivelit të Dytë në “Kërkim në Shkenca Sociale”, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës, Tiranë, 2011

Diplomë e integruar në Punë dhe Politika Sociale, Fakulteti i Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës, Tiranë, 2001

Lendët

Institucione dhe Organizata Rurale në Master Shkencor

Sociologjia Rurale dhe Urbane në Bachelor

Komuniteti Rural në Turizëm në Master Profesional

Grupet Sociale, Dinamikat dhe Lidershipi në Mjediset Rurale në Master Profesional

Kerkimet Shkencore

Sociologji | Institucionet dhe Organizatat Sociale | Lidershipi dhe Dinamikat e Organizimit Social | Ekonomia dhe Edukimi  | Turizmi

itulli :

Lektore dhe Kërkuese

 

Departamenti:

Menaxhim i Turizmit Rural

 

Ndertesa:

Godina A, FEA

 

Zyra:

Zyra nr. 112

Tel:

068 9016 758

Email:

asulaj@ubt.edu.al