Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Anisa Peculi

Edukimi

PhD, Shkencat e Ushqimit dhe Bioteknologjise”, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2015

Master Shkencor në Inxhinieri Agroushqimore, Profili Teknologji Agroushqimore”, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2010

Bachelor në Inxhinieri Agroushqimore, Profili Teknologji Agroushqimore”,  Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë , 2008

 

Lëndët:

  • Teknologjia e Pijeve Joalkoolike dhe Ujit
  • Teknologji Ushqimore II
  • Inxhinieria e Proceseve Biokimike
  • Bazat e Transmetimit ne Teknologji Ushqimore
  • Procese Themelore ne Teknologji Ushqimore

 

Interesat kërkimore

 

Optimizimi i proceseve te perpunimit te ushqimeve| Teknologjite e reja ne prodhimin e pijeve joalkoolike | studimi i karakteristikave kimiko fizike te produkteve ushqimore nga varietete autoktone (vere, vaj ulliri ect)

TITULLI

Lektor

DEPARTAMENTI

Teknologjise Agroushqimore

NDERTESA

Fakulteti i Bioteknologjisë dhe Ushqimit

Godina e Bibliotekes, Kati i Dyte

Zyra 103

TELEFONI

0693429118

EMAIL

apeculi@ubt.edu.al