Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Anila Kopali

Edukimi

Profesor i Asocijuar, Fakulteti i Bioteknologjise dhe Ushqimit,Universiteti Bujqesor, 2012

PhD, Teknologjia Ushqimore, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2006

Master Shkencor në Inxhinjeri Ushqimore, Fakulteti i Shkencave te Natyres, Universiteti i Tiranes, 2004

Bachelor në Kimi Industriale – Fakulteti i Shencave te Natyres, Universiteti i Tiranes,1987

 

Lendet:

Bazat e Transmetimit ne Teknologjine Ushqimore; Proceset Themelore ne Teknologjine Ushqimore; Kimia Fizike e Ushqimeve.

Interesat kërkimore

Inxhinjeria ushqimore, Teknologjia Ushqimore.

 

Profesor i Asocijuar

 

DEPARTAMENTI

Teknologjia Agroushqimore

 

NDERTESA

Godina e Bibliotekes, Kati i Dyte

Zyra 103

TELEFONI

0694807864

EMAIL

ankopali@ubt.edu.al