Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Anila Boshnjaku

Edukimi 

PhD, Agricultural Economics Universiteti Bujqesor i Tiranes, 1999

Master Shkencor në Zhvillim Bujqesor dhe Rural Instituti Agronomik Mesdhetar , Mointpellier, France 1995

Bachelor në Ekonomiks Politik Tirane , 1990

Lëndët

Makroekonomi, Tregti Nderkombetare

Kerkimet Shkencore

Ekonomia e mireqenies, Ekonomia e mjedisit, Politikat tregtare dhe bujqesore te Bashkimit Evropian . Politikat mbeshtetese te Bashkimit Evropian

Titulli :

Prof. Assoc. Dr

 

Departamenti:

Ekonomi dhe Politika te Zhvillimit Rural

 

Ndertesa:

Godina A FEA

Zyra:

Zyra A 217

Tel: 0696030013

 

Email: aboshnjaku@ubt.edu.al