Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Anika Totojani

Edukimi

‘Doktorante në Programin Erasmus Munudus Agtrain, në ‘Innovacion, Sipërrmarje dhe Menaxhim Biznesi”, Fakulteti i Shkencave,  Universiteti i  Kopenhagenit, Danimarkë – në vazhdim

Master Shkencor 2: Erasmus Mundus në Sistemet e Agrikulturës dhe Agrifood, në Kërkim dhe Zhvillim. Specializimi në- Tregje, Organizata, Cilësi dhe Shërbime, IRC, Montpellier SupAgro, Francë, 2010-2011

Master Shkencor 1: Erasmus Mundus  në ‘Zhvillmi i Qëndrueshëm në Agrikulturë’ Fakulteti i Shkencave të Jetës,  Universiteti i  Kopenhagenit, Danimarkë,  2009-2010

Bsc në Menaxhim Agrobiznesi, Fakulteti i Ekonomisë dhe AgroBiznesit Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2005-2008

Lendet:

Eksperincë në lëndët e Menaxhimit Strategjik, Innovacionit, Sipëmarrjes gjatë punësimit në Universitetin e Kopenhagenit

Interesat kërkimore

Kërkimi Shkencor, Resurset gjenetike, Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik dhe i agrikulturës, Menaxhim Biznesi, Siguria Ushqimore, Inovacioni, Analiza insititucionale dhe strategjitë e aktorëve në Krijimin e Organizatave, Inkubatori i biznesit dhe strukturat e tjera që mbështesin sipërmarrjen,

Titulli :

Kërkuese shkencore dhe staf akademik pranë Institutit të Resurseve Gjenetike të Bimëve (IRGJB), Përgjegjëse për databazen ex-situ dhe dokumentacionin financiar-administrativ, Universiteti Bujqësor i Tiranës

 

Departamenti:

Sektori i Bankes Gjenetike, Institutit i Resurseve Gjenetike të Bimëve (IRGJB)

NDERTESA

Banka Gjenetike, Rr. Siri Kodra/132/1, Tiranë/Shqipëri

Zyra: 106, Kati I, Banka Gjenetike, Rr. Siri Kodra/132/1, Tiranë/Shqipëri

 

TELEFONI

0676327316

 

EMAIL

atotojani@ubt.edu.al ; anikatotojani@yahoo.com;