Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Amedeo KOLA

Edukimi

Studimet Bachelor:  Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2012

Studimet Master Shkencor : në Mjekësinë e Bimëve (acronym: IPM) pranë Departamentit të Mbrojtjes së Bimëve në Universitetin Bujqësor i Tiranës, 2014

Trajnime në shumë vendë të ndryshme Europiane si, Gjermani, Itali, Greqi në fushën e Mbrojtjes së Bimëvë dhe angazhuar në projekte e konsulenca të ndryshme.

Lëndët:

Bazat e Fitopatologjisë

Interesat kërkimore

Fitopatologji;

Sëmundjet e pasvjeljes

Diagnostikimi I sëmundjeve

Menaxhim i integruar i sëmundjeve;

Kontrolli biologjik I sëmundjev dhe produktet e mbrojtjes bimëve

TITULLI

Asistent – Lektor

DEPARTAMENTI

Mbrojtje Bimësh

NDËRTESA

Godina FBM

Zyra

115

TELEFONI

0693696115

EMAIL

akola@ubt.edu.al

amedeo.kola@hotmail.it