Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Alerta Shtepani

Edukimi 

Përfundon studimet për graden “DOKTOR” pranë Universitetit Bujqësor të

Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit në Departamentin e ”Ekonomisë dhe Politikave të Zhvillimit Rural”. Me Temë: “Vlerësimi i Preferencave të Konsumatorit për Produktin e Qumështit në Shqipëri”-në Fokus Kryesor”Produkti i Qumështit”, zona Tiranë-Durrës.

Graduim me Diplomë, Master i Shkencave në Ekonomi dhe Politikë Agrare. Profili : Ekonomia dhe Politikat Agrare, në Fakultetin e Ekomomisë dhe Agrobiznesit në formën me kohë të plotë, Pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës. Graduim me Diplomë e Nivelit të Parë (Bachelor), në Ekonomi dhe Agrobiznes. Profili: Ekonomi dhe Politikë Agrare me kohë të plotë , pranë Universitetin Bujqësor të Tiranës.(205-2010)

Lëndët

Statistikë, Statistikë Biznesi dhe Demografi

Kerkimet Shkencore

Menaxhimi i Krizave; Shpërthim pandemik; Kufizimi i lëvizjes; teleworking; Covid-19,

Titulli :

Profesor

 

Departamenti:

Matematike-Informatike

 

Ndertesa:

Godina A FEA

Zyra:

Zyra: 118 A

Tel:

 

Email:

ashtepani@ubt.edu.al