Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

ALEKSANDËR PEQINI

EDUKIMI

Master Shkencor në Inxhinieri Agromjedisi, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2018

Master Shkencor në Inxhinieri Agromjedisi, Universita degli Studi di Milano, Milano, Itali, (Erasmus+), Mars – Korrik 2017

Bachelor në Inxhinieri Agromjedisi dhe Ekologji, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2016

LËNDËT

Hidraulikë Bujqësore; Përmirësim Ujor; Sistemet e ujitjes në peisazh

INTERESAT KËRKIMORE

Përftimi i energjisë nëpërmjet biomasës (bioenergjia); Energjia diellore

TITULLI

Asistent lektor

DEPARTAMENTI

Shkencave Agronomike

NDERTESA

Godina Agromekanikës

Zyra

303

TELEFONI

067 472 0057

E-mail: apeqini@ubt.edu.al