Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

ALDO GEGA

EDUKIMI

Master Shkencor në Inxhinieri Hidroteknike, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, Universiteti Politeknik i Tiranes, Tirane, 2017

Bachelor në Inxhinieri Hidroteknike, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, Universiteti Politeknik i Tiranes, Tirane, 2015

LËNDËT

Hidraulikë Bujqësore; Përmirësim Ujor; Sistemet e ujitjes në peisazh

INTERESAT KËRKIMORE

  • Hidraulika e zbatuar, hidrologjia, veprat hidroteknike, ujitja dhe kullimi, menaxhimi i burimeve ujore, sistemet e automatizuara te ujitjes, sistemet e drenazhimit etj.

TITULLI

Asistent lektor,

DEPARTAMENTI

Departamenti i Shkencave Agronomike

NDËRTESA

Godina e Agromekanikës,

TELEFONI

+355673511260

E-mail: agega@ubt.edu.al