Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Albana Munga

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare
Përgjegjësi i departamentit
Grupi Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik

Edukimi

PhD, Biologji, Universiteti i Tiranës, 2009

Master Shkencor në Biologji qelizore, Universiteti i Tiranës, 2005

Diplomë e interguar e nivelit të dytë në Biologji, Universiteti i Tiranës, 2002

 

Lendet:

Fiziologji e kafshëve, Endokrinologji.

Interesat kërkimore

Studime në fushën e Riprodhimit të kafshëve dhe Endokrinologjisë, si edhe kërkime lidhur me proceset e ndryshme fiziologjike në kafshë.

TITULLI

Lektor (Doktor)

DEPARTAMENTI

Departamenti i Moduleve Morfofunksionale

NDËRTESA

Godina kryesore FMV

Zyra 206

EMAIL: amunga@ubt.edu.al