Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Albana Jupe

Edukimi

PhD, Kontabilitet Nacional, vlerësimi i shërbimeve mjedisore në Shqipëri, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 2007

Master Shkencor në  Drejtimin e Agrobiznesit, Universiteti Bujqësor i Tiranës,, 2013

Bachelor në Finanë Kontabilitet, Universiteti i Tiranës,1998

Lendët

Kontabilitet Publik dhe i Organizatave Jofitimprurëse, Kontabilitet, Kontabilitet i Ndërmarjeve Të Agrobiznesit

Kerkimet Shkencore

Kontabiliteti mjedisor, zbatimi i standardeve kombëtare të kontabilitetit në Shqipëri dhe veçanërisht standardi kombëtar i kontabilitetit 13, mbi aktivet biologjike, veçoritë e kontabilitetit publik në Shqipëri dhe përparësitë/mangësitë e adaptimit të standardeve ndëkombëtare të kontabilitetit publik në Shqipëri,

Titulli :

Profesor i Asocuar

 

Departamenti:

Financë Kontabilitet

 

Ndertesa:

Godina A FEA

 

Zyra:

Zyra nr. A110

Tel:

+35569 2756629

Email:

albanajupe@ubt.edu.al