Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Albana Boci

Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit
Përgjëgjesi i departamentit
Grupet Mësimore Kërkimore
Stafi Ndihmës Akademik
Informacion për studentët

Edukimi

Master Shkencor në Inxhineri Matematik ,Universiteti Politeknik i Tiranës, Tiranë, 2015

Bachelor në Inxhineri Matematik, Universiteti Politeknik i Tiranës, Tiranë , 2013

Lendët

Matematikë, Matematikë Ekonomike, Matematikë Financiare

Kerkimet Shkencore

Grafet, Optimizimi, Aplikime të grafeve në ekonomi, bujqësi .

Titulli :

Asistent lector

 

Departamenti:

Matematikë dhe Informatikë

 

Ndertesa:

Godina A FEA

 

Zyra:

Zyra nr.231

Tel:

+35569 2756629

Email:

aboci@ubt.edu.al