Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Alban Ibraliu

Edukimi

Postdoktoraturë, në Institutin e Permirësimit Gjenetik, Shkencave të Farave dhe Gjenetikës së Popullatave, Universiteti i Hohenheim, Shtutgart, Gjermani, 2010.

Doktoratë në Universitetin Bujqësor të Tiranës me temë “Studimi i diversiteti gjenetik të Satureja montana në Shqipëri”, 2008.

“Biolog” në  Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës, 2001.

Lëndët:

Gjenetikë, Bioteknologjia e Bimëve, Inxhinieri Gjenetike

Interesat kërkimore

Studime në fushën e resurseve gjenetike të bimëve, studime të diversitetit gjenetik tek popullatat e bimëve mjekësore dhe aromatike, studime të diversitetit të të afërmve të egër të bimëve të kultivuara dhe krijimin e variteteve te reja tek bimët mjekësore dhe aromatike.

TITULLI

Prof.Dr.

 

DEPARTAMENTI

Departamenti i Shkencave Agronomike

 

NDERTESA

Godina FSHP, Kati I.

 

Zyra

101

 

TELEFONI

0682042424

 

E-mail: albanibraliu@ubt.edu.al