Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Aktivitetet e Zhvilluara nga Biblioteka

Struktura e Bibliotekës
Shërbimet e ofruara
Aktivitetet e zhvilluara nga Biblioteka
Bibliografi online
Burime elektronike
Katalogu Online
Platforma LNSS Western Balkans Albania

AKTIVITETE

 

Më 24.04.2015 Biblioteka Shkencore merr emrin e Akademikut Mentor Përmeti

Ceremonia u zhvillua në ambjentet e Bibliotekës Shkencore të Universitetit Bujqësor. Nga të pranishmit në ceremoni, u vunë në pah vlerat shkencore dhe intelektuale të Akademikut Mentor Përmeti. Lindi në Tiranë, më 20/12/1920. Studimet e larta i kreu në Sofje të Bullgarisë. Zv. Ministër i Bujqësisë; Zv. Rektor dhe Rektor i ILB (sot UBT). Themelues i shkencës së Përmirësimit Gjenetik në Shqipëri. Autor i një sërë librash, teksteve universitare,monografive si dhe shumë artikujve shkencorë brenda dhe jashtë vendit. Kryeredaktori i parë i Buletinit të Shkencave Bujqësore.

Më pas u zbulua pllakati me emrin e tij, në hyrje të Bibliotekës

 

Pamje nga ceremonia e dhënies së emrit: Biblioteka Shkencore “Mentor Përmeti”

EKSPOZITA

 

 • Udhëtimi shkencor i Akademikut Mentor Përmeti

Në Bibliotekën e UBT-së më datë 10 dhjetor 2015, me rastin e 95-vjetorit të lindjes së akademikut Mentor Përmeti, u çel ekspozita “Udhëtimi shkencor i akademikut Mentor Përmeti”.

Prezantimi i kësaj ekspozite nisi me numrin e parë të “Buletinit të Shkencave Bujqësore” të vitit 1962, ku profesori është dhe kryeredaktor i parë i kësaj reviste. Ekspozita vijoi me artikuj shkencorë të botuar në revistën “Bujqësia Socialiste”, shumë artikuj të botuar në përmbledhje konferencash të zhvilluara ndër vite. U prezantuan librat e profesorit si: “Tërfili Aleksandrin…”, “Gjenetika”, “Hasëllet e përzjera” etj. Falë ndihmës së Bibliotekës Kombëtare të Shqipërisë bëmë të mundur nxjerrjen dhe digjitimin e disa shkrimeve në gazeta, duke filluar me artikullin e tij të parë për bujqësinë shqiptare në “Bashkimi”, 2 gusht 1953 e për të vijuar më tej. Nga kjo bibliotekë u ekspozuan edhe disa ekzemplarë. U ekspozua gjithashtu një koleksion i veçantë i gazetës “Dëshnica” me artikuj të akademikut. Një seksion të veçantë përbënë sendet personale të Mentor Përmetit të cilat iu dhuruan bibliotekës nga familja. Ekspozita qëndroi e hapur deri më 18 dhjetor.

 • 25 Maj 2016, në Bibliotekën Shkencore “Mentor Përmeti” u zhvillua vizita monitoruese e Albanian Erasmus+ Office. Qëllimi i kësaj vizite ishte: Prezantimi i Projektit LNSS dhe përcaktimi i rrugëve se si do të plotësohen objektivat e projektit.

Të pranishëm në këtë takim ishin përfaqësueset nga Zyra Erasmus+Albania, punonjës të Bibliotekës Shkencore “Mentor Përmeti”, përfaqësues nga Universiteti “Fan Noli” i Korçës, studentë të Universitetit, etj.

 • 65 vjet rrugëtim nëpër dije

 

1 Nëntor 2016, në kuadrin e festimeve për 65-vjetorin e krijimit të Universitetit Bujqësor të Tiranës, edhe Biblioteka Shkencore “Mentor Përmeti” u bë pjesë e aktiviteteve të organizuara në këtë ditë, me ekspozitën me titull “65 vjet rrugëtim nëpër dije”. Në këtë ekspozitë u prezantuan tekste të pedagogëve të universitetit tonë,  nga krijimi i tij dhe deri sot. Qëllimi i kësaj ekspozite ishte promovimi i punës shkencore të kryer ndër vite nga profesorët e Universitetit Bujqësor, si dhe njohja e brezit të ri me emrat e shquar dhe punë e tyre shumëvjeçare.

Ekspozita qëndroi e hapur për një javë në ambientet e bibliotekës, dhe pati interes të madh nga komuniteti i studentëve dhe pedagogëve.

 

 • Botime retrospektive 1899 – 1940

Në këtë ekspozitë u prezantuan librat më të vjetër të bibliotekës sonë, nga viti 1899 – 1940. Kjo ekspozitë u çel më 24 Prill 2017 dhe, për shkak të interest të madh që u paraqit, qëndroi e hapur deri më 5 maj 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Dhuroji një libër bibliotekës së universitetit tënd

 

Për të sensibilizuar komunitetin që e do librin dhe bibliotekën, si dhe për të pasuruar fondet e bibliotekës, në datat 6 Mars – 30 Prill 2017 u zhvillua një fushatë për mbledhjen e librave të dhuruar, me titull “Dhuroji një libër bibliotekës së universitetit tënd”. Nga ky aktivitet u dhuruan një numër i konsiderueshëm librash nga pedagogë, sudentë dhe ish-studentë të UBT, kërkues shkencorë, etj. Aktivitete të tilla kanë si synim afrimin e lexuesit me bibliotekën, librin dhe të lexuarit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Në Maj 2017, Forumi Ekonomik Studentor në bashkëpunim me Qendrën Filozofike Kuturore “Akropoli i Ri”, organizuan “Klubin Letrar Studentor”, në një nga sallat e Bibliotekës Shkencore “Mentor Përmeti” dhe me mbështetjen e stafit të bibliotekës. Nëpëmjet mbështetjes së këtyre aktiviteteve studentore, ne plotësojmë rolin e bibliotekës, si një vend, ku shkohet jo vetë pë studim, por edhe për aktivitete jashtëshkollore, argëtim dhe shlodhje.

 

 • Më 6 Korrik 2017, u organizua trajnimi me temë:

Capacity building of the AUT staff on information literacy – Ndërtimi i kapaciteteve të stafit të UBT në aftësimin në informacion”.

Synimi i këtij trajnimi ishte rritja e aftësimit në informacion për stafin e bibliotekës, si dhe për stafin ndihmës akademik dhe administrativ të Universitetit.

Trajnimi u organizua në ambjentet e Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit.

 • 28 Shtator 2017, në sallat e Bibliotekës Shkencore “Mentor Përmeti” u organizua trajnimi me temë: “Transformimi i bibliotekës në një qendër fleksibël informacioni”. Punonjëse të bibliotekës bënë prezantimet e tyre në prani të pjesës tjerë të stafit të bibliotekës, stafit administrativ të UBT, studentëve si dhe të ftuarve nga bibliotekat e tjera universitare të vendit. Prezantimet kishin të bënin me punën dhe proëeset e përditshme në Bibliotekë, të rejat më të fundit të fushën e Bibliotekonomisë, si dhe sfidat e së ardhmes për bibliotekat. Më pas u kalua në diskutime dhe u shkëmbyen eksperienca midis kolegësh. Theksi u vu tek përpjekjet që duhet të bëjë stafi i bibliotekave, për të ecur me hapin e kohës.

 • 17 Nëntor 2017 Biblioteka Shkencore “Mentor Përmeti”, në kuadër të projektit Erasmus+ LNSS (Library Network Support Services), organizoi “Dita Kombëtare e Vëmendjes ndaj Bibliotekave – Library National Awareness Day LNAD. Synimi i këtij aktiviteti ishte krijimi i një dite të caktuar për ndërgjegjësimin e shoqërisë dhe institucioneve shtetërore për rolin e rëndësishëm që kanë bibliotekat në ditët e sotme, si burime të sigurta të informacionit për nxënësit, studentët, stafet akademike dhe specialistët e fushave të ndryshme, në avancimin e tyre drejt botës së dijeve.

Aktiviteti u organizua  në Pallatin e Kongreseve – Tiranë.

Nismëtare në këtë aktivitet ishte Biblioteka Shkencore “Mentor Përmeti”- UBT.  Iu bashkuan këtij aktiviteti edhe Biblioteka Kombëtare e Shqipërisë, Biblioteka e Kryeministrisë, Biblioteka e Universitetit të Arteve, Biblioteka Kombëtare dhe Universitare  e Kosovës dhe biblioteka të tjera të vendit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 22 Shkurt 2018, në kuadër të Projektit Erasmus+ LNSS (Library Network Support Services), në mjediset e UBT, u zhvillua trajnimi pilot i modulit: “Essential management and transferable skills for librarians and library staff”. Të pranishëm ishin edhe partnerët e projektit Eleftheria Alefandinou, Gerry Cullen and Margret Schäfer.

 • 26 Mars 2018, në kuadër të Projektit Erasmus+ LNSS (Library Network Support Services), në mjediset e UBT, u zhvillua trajnimi pilot i modulit “Marketing for Libraries”. Të pranishëm ishin edhe monitoruesit e projektit Angela Repanovici ( Transilvania University of Brasov, Romania) dhe Manolis Koukourakis (University of Crete, Greece).

 • Panairi i Karrierës 2018

13 Qershor 2018 u zhvillua Panairi i Karrierës në UBT. Edhe Biblioteka Shkencore “Mentor Përmeti” mori pjesë me stendën e saj në këtë panair. Pjesëmarrësit u njohën me aktivitetet dhe shërbimet që ofron biblioteka jonë, me katalogun online etj. Stenda jonë u vizitua me interes nga pjesëmarrësit në panair.

 • Nga 1-30 Prill 2019, Biblioteka Shkencore “Mentor Përmeti” e UBT, nis fushatën e dhurimit të librave, të titulluar: “Dhuro një libër sot, për brezat e studentëve që do të vijnë”. Në përfundim të fushatës, u dhuruan rreth 380 libra nga profesorë, studentë, ish-studentë, shtëpi botuese dhe dashamires te bibliotekës dhe librit.

 • 15 Maj 2019, Biblioteka Shkencore “Mentor Permeti” organizoi: “Dita Kombetare e Vëmendjes ndaj Bibliotekave” – Library National Awarenes Day (LNAD). Qellimi i ketij aktiviteti është afrimi i sa më studenteve dhe perdoruesve të tjerë prane bibliotekes, promovimi i shërbimeve bashkëkohore që ofron biblioteka jonë, si dhe thirrja për vëmendje nga eprorët, me qëllim që kjo bibliotekë të ecë me hapin e kohës.

Aktiviteti u mbajt në ambjentet e bibliotekës, si dhe ne Panairin VI të Karrierës në UBT. Stenda jonë në këtë panair u vizitua nga shumë studentë, pedagogë dhe pjesëtarë të firmave apo bizneseve pjesëmarrëse në panair.

 • 2 Tetor 2019, në Bibliotekën Shkencore “Mentor Përmeti” – UBT, u organizua një ceremoni e dhurimit të 130 titujve të librave nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë.

Të pranishëm në këtë ceremoni ishin Akademik Shaban Sinani, Sekretari Shkencor i Seksionit të Shkencave Shoqërore dhe Albanologjike; Akademik Neki Frashëri, Kryetar i Seksionit të Shkencave Natyrore dhe Teknike, si dhe Dr. Albana Velianj, Shefe e Sektorit të Bibliotekës dhe Botimeve Shkencore.

Mysafirët u mikpritën nga Zv. rektori për Shkencën i UBT, Prof. Dr. Sulejman Sulçe, Shefe e Bibliotekës Shkencore “Mentor Përmeti” Renata Bardhi si dhe stafi i kësaj Biblioteke.

U shpreh falenderimi dhe mirënjohja për këtë dhurim me shumë rëndësi për bibliotekën tonë, i cili ishte vetëm fillimi i një bashkëpunimi të mëtejshëm.

Librat e dhuruar (rreth 460 libra) janë të fushave të ndryshme të studimit, janë botime shkencore të çertifikuara, që do tu shërbejnë më së miri komunitetit të studentëve të UBT, stafit akademik dhe administrativ, si dhe kërkuesve shkencorë të fushës së bujqësisë.

 • Vizitë Monitoruese Projektit LNSS (08 Janar 2020)

 

Në ambjentet e Bibliotekës Shkencore “Mentor Përmeti” – UBT, u zhvillua një vizitë monitoruese e Albanian Erasmus+ Office, në kuadër të Projektit  “Shërbimet e Mbështetjes së Rrjetit të Bibliotekave: Modernizimi i bibliotekave në vendet e Ballkanit Perëndimor përmes zhvillimit të stafit dhe reformimit të shërbimeve bibliotekare.” (Library Network Support Services: Modernising libraries in Western Balkan countries through staff development and reforming library services

Viti i tret i projektit LNSS është mbyllur me suksese dhe dy patnerët Shqiptar UBT (Universiteti Bujqësor i Tiranës)dhe UNIKO (Universiteti i Korçës “Fan S. Noli”), kanë arritur objektivën e tij kryesor me sukses, modernizimi i bibliotekave, përmes zhvillimit të stafit dhe reformimit të shërbimeve bibliotekare. Bibliotekat e të dy universiteteve kanë ndërtuar shërbime sipas standarteve ndërkombëtare, dhe janë tashmë pjesë e sistemit të përbashkët të Bibliotekave të partnerëve Europian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor.

 • Nga 20-23 Janar 2020, në kuadër te Erasmus Mobility: “Albania librarians or professionals in scientific and technical information”, u zhvillua një trajnim me stafin e Bibliotekës Shkencore “Mentor Përmeti”. Përfaqësueset e Mediterranean Agronomic Institute of Montpellier, Cécile Adamolle dhe Rafaèle Sarrade, zhvilluan trajnimin, i cili kishte si synim:

 

– Si të kërkohet informacioni shkencor në Internet dhe në database online

– Si të gjenden libra, artikuj etj, në database të disiplinave të ndryshme

– Si të gjenden burime elektronike “open-access”

– Si të organizohen, menaxhohen, dhe shpërndahen rezultatet e kërkimit shkencor

– Si të menaxhohen referencat bibliografike.

backlinkbacklink alwso shellseoankara escortucuz sigarafree shopcamel sigaracaptain blackdjarum blackCavallo SigaraDunhill SigaraHarvest SigaraMarvel sigaraSenator sigaraAl Capone SigaraOme SigaraMarlboro Double FusionMarlboro ShuffleMarlboro TouchMarlboro RedMarlboro TouchMarlboro Edge SlimMarlboro Touch Bluecaptain blackgörükle escortyalova escorthacklink satışhacklinksite analizseo analizhacklink alhacklink nedirbacklinkmini shellmadspot shellwso shell txtBase 64 Encodealfa shellIndoxploit shellindoxploit shellb374k shellphp Mailleradana escortadana escortsohbet numaralarıcialis fiyatcialis 20 mgcialis 5 mgcialis 100 mgcialis satışcialis jelcialis siparişcialiscialis nedirviagra fiyatviagra 100 mg fiyatviagraviagra fiyatviagra nedircialis fiyatıcialis jelcialiscialis 5 mgcialis 20 mgcialis 100mggeciktirici spreygeciktiricistag 9000liftanovagravigrandeorcafilflynta 20 mgcombo 100 mgsildegravigrandejeligrasinegralifta 5 mglifta 20 mgdegraviagra 100 mgviagra fiyatıviagra nedirviagra siparişcinsel hastalıklarcialis jelcialis 20 mg eczane fiyatıcialis 5 mg 28 tablet fiyatcialis 100 mgcialis 20 mgcialis satışkamagra jel fiyatkamagra nedirkamagrakamagra hapkamagra jelankara escortmersin escortizmir escortantalya escortadana escortBursa Escortdenizli escortdiyarbakır escorteskişehir escortgaziantep escortistanbul escortkayseri escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortsakarya escortsamsun escortsivas escorttekirdağ escorttrabzon escorturfa escortvan escortbodrum escortmarmaris escortfethiye escortkuşadası escortçeşme escortdidim escortbuca escortbornova escortkarşıyaka escortkonak escortalsancak escortaliağa escortgöztepe escortgaziemir escortkarabağlar escortesenyurt escortbeşiktaş escorttuzla escortfatih escortpendik escortbeylikdüzü escortgaziosmanpaşa escortkartal escortbağcılar escortsilivri escortümraniye escortmaltepe escortbeyoğlu escortbahçelievler escortbaşakşehir escortbahçeşehir escortesenler escortüsküdar escortkadıköy escortşişli escortmecidiyeköy escortsarıyer escorttaksim escortetiler escortbebek escortataşehir escortbakırköy escortzeytinburnu escorteyüp escortavcılar escortbüyükçekmece escortkurtköy escortşirinevler escortbayrampaşa escortkasımpaşa escortescortbacklink salesFile Manager shellb374k shellk2ll33d shellBypass shellMadspot shellbedava bonus1xbet girişdert hattıdert hattısohbet hattımersin escortgaziantep escortbedava bonusgaziantep escortGoogle Sıra Bulucupubg hile alSobranie Sigaracaptain blackdjarum blackmarlboro double fusionmarlboro touch blueCavallo Sync MentollüParliament Night Bluewinston dark bluewinston slender bluekent switchkent d range bluecaptain blackmarmaris escortmarvel sigarawinston dark blue fiyatwinston slender bluemarlboro touchparliament night blue fiyatcaptain blackmarlboro double fusionolmeca tekila fiyatdjarum blackheets sigaraparliament reservemonte cristo habanacamel sigarakent switch fiyatlucky strikefree shopmarlboro touch blue fiyatmarlboro double fusionmarlboro goldharvest sigarar57 shellalfa shellcaptain blackmarvel sigarawinston dark bluemarlboro touch blueparliament night blue fiyatcavallo sigaramarlboro double fusionlm sigaraadana escortparliament night blue fiyatafyon escortaydın escortbalıkesir escortbolu escortçanakkale escortedirne escortelazığ escorterzurum escorthatay escortısparta escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmuğla escortmuş escortrize escorttunceli escortuşak escortyozgat escorttokat escortzonguldak escortaksaray escortyalova escortağrı escortamasya escortalanya escortmanavgat escortankara escortantalya escortbursa escortdenizli escortdiyarbakır escorteskişehir escortgaziantep escortistanbul escortizmir escortkayseri escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmersin escortsakarya escortsamsun escortsivas escorttekirdağ escorttrabzon escorturfa escortvan escortmarmaris escortbodrum escortfethiye escortkuşadası escortçeşme escortdidim escortbuca escortbornova escortkarşıyaka escortkonak escortalsancak escortaliağa escortgaziemir escortkarabağlar escortesenyurt escortbeşiktaş escorttuzla escortfatih escortpendik escortbeylikdüzü escortgaziosmanpaşa escortkartal escortbağcılar escortsilivri escortümraniye escortmaltepe escortbeyoğlu escortbahçelievler escortbaşakşehir escortbahçeşehir escortesenler escortüsküdar escortkadıköy escortşişli escortmecidiyeköy escortsarıyer escorttaksim escortetiler escortbebek escortataşehir escortbakırköy escortzeytinburnu escorteyüp escortavcılar escortbüyükçekmece escortkurtköy escortşirinevler escortbayrampaşa escorthalkalı escortafyon escortaydın escortbalıkesir escortbolu escortçanakkale escortedirne escortelazığ escorterzurum escorthatay escortısparta escortmanisa escortmaraş escortmardin escortmuğla escortmuş escortrize escorttunceli escortuşak escortyozgat escorttokat escortzonguldak escortaksaray escortyalova escortağrı escortamasya escortalanya escortmanavgat escortsincan escortwso shellwso green shellredwin girişsupertotobet girişyalova escortşişli bayan escortşişli escortistanbul escortgörükle escortistanbul escortmecidiyeköy escortşişli escortkurtköy escortsosyal ablagaziantep escortlarısohbet hattısohbet hatlarısohbet numaralarıkent d range blueMelbetpendik escortcamel sigaraparliament night blue fiyatvotka fiyatlarımarlboro double fusionviagra fiyatcaptain blackçam balı faydalarıçam balı nedirtuzla escortaydınlı escortorhanlı escorttepeoren escortyalova escortbursa escortgorukle escortbursa escort bayanbursa sinirsiz escortbursa escortescort bayanaltiparmak escortnilüfer escortotele gelen escortbursa merkez escortbursa merkez escortbursa escortescort bayanaltiparmak escortbursa eve gelen escortbursa otele gelen escortbursa sınırsız escortgörükle escortescort bursatuzla escorttuzla escort bayanwhmcs killer v4bodrum escortbodrum escortbodrum escortbayrampaşa escortbeşiktaş escortçağlayan escorttaksim escortbakırköy escortistanbul escortgüngören escortkasımpaşa escortkaynarca escortesenyurt escortistanbul escortacıbadem escortadalar escortadapazarı escortalibeyköy escortaltınşehir escortanadoluhisarı escortanal escortarnavutköy escortatakent escortbahariye escortbahçeköy escortbahçelievler escortbalmumcu escortbaşakşehir escortantalya escort bayanbebek escortbebek escortataşehir escortbeyazıt escortbeykoy escortbeyoğlu escortbomonti escortbüyükdere escortcaddebostan escortçamlıca escortçapa escortcavusbaşı escortcebeci escortçengelköy escortcevizlibağ escortçiftehavuzlar escortcihangir escortçubuklu escortdikilitaş escortdragos escortdudullu escortedirnekapı escortkurtköy escorteminönü escortescort lazımankara escortkemerburgaz escortatalar escortömerli escorttopkapı escortzeytinburnu escortavcılar escorterenköy escortgebze escorthalkalı escortşişli escorteve gelen escorteyüp escortfenerbahçe escortfeneryolu escortfikirtepe escortfındıklı escortfındıkzade escortflorya escortfulya escortgalata escortgaziosmanpaşa escortgrup escortgulhane escortgulsuyu escortharbiye escortharem escortharem escorthasanpaşa escortincirli escortıspartakule escortistanbul masajistanbul escortistanbul escortkabataş escortdjarum blackolimpbet kzmarlboro double fusionlifta 20 mglifta 5 mgdegraorcafilviagra hapviagra siparişviagra fiyatıviagra satışviagraeczacıbaşı viagra fiyatlarıviagra siparişviagra fiyatıdjarum blackyalova escortçınarcık escortsertleştirici hap çeşitlerisertleştirici hap yorumlarıcinsel hap çeşitlerieczanede satılan cinsel güç ilaçlarısertleştirici hap isimlericinsel hap isimlericinsel gücü artıran ilaçlarpenis sertleştirici hap çeşitlericinsel güç artırıcı ilaç isimleriereksiyon hapı isimlerisertleştirici ilaç isimlerişişme bebek çeşitlericinsel güç arttırıcı hap isimlerieczanede satılan cinsel ilaç isimlerien iyi performans arttırıcı ilaç isimleripenis serleştirici haplarerkeklerde cinsel gücü artıran ilaç isimleribayan istek arttırıcı damla çeşitleribayan azdırıcı hap çeşitlericinsel güç arttırıcı hap çeşitleridjarum blacksertleştirici hap markalarıpenis sertleştirici ilaç çeşitlerisertleşmeye en iyi ilaçcinsel ilaç isimlerierkek cinsel gücü arttırıcı ilaç çeşitlericaptain blackcinsel gücü artıran ilaç fiyatlarıcinsel güç arttırıcı ilaç yorumlarıeczanede satılan cinsel gücü arttıran ilaç isimleriereksiyon sağlayıcı ilaç çeşitlericinsel güç arttırıcı ilaçcinsel gücü arttıran ilaç markalarıen iyi geciktirici hap isimlerien iyi geciktirici sprey çeşitlerimarlboro double fusioncamel sigaracinsel gücü artıran ilaç incelemeleridjarum blacksertleşmeye iyi gelen ilaç isimlerimarlboro goldeczanede satılan viagrawinston lightwinston dark bluecialis resmi satış sitesiMarlboro Touch Graycinsel güç arttırıcı macunvega 100 mg hapcaptain black bluenovagra geciktirici hapçin topu siparişolmeca tekilaeczane cialis fiyatıBackwoods Islak Purocialis satın alerkek azdırıcı damlaviagra kremi satın alviagra satış fiyatıerkek azdırıcı hap isimleriwinston dark blue fiyatiçmeler escorttepeören escortaydınlı escortorhanlı escortyalova escortfree shopsex hikayependik escortyalova escortgörükle escortçınarcık escortkartal escorttuzla escortpendik escortmaltepe escortbostancı escortataşehir escortdjarum blackabana haberagrı habertunceli haberafyon haberescortescortescortescortescortescortescortescortescorthttps://www.festivaldecraponne.com/kartal escortyapay kızlık zarışişli escortşişli escort bayankurtkoy escorttuzla escortsoundtracker.fmsoundtracker.fmsoundtracker.fmsoundtracker.fmsoundtracker.fm/bnsoundtracker.fm/en/mecidiyeköy escortEn İyi Geciktirici Hap İsimleri ve ÇeşitleriCinsel Gücü Artıran Macun İsimleri