Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Ajten Bërxolli

Edukimi

PhD, “Shkencat e Mbrojtjes së Bimëve” – Entomologji, Universiteti Bujqësor i Tiranës, 2018

Master Shkencor shkencat Agronomike “Hortikulturë”, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2007

Fakulteti i Agronomisë, Inxhinier Agrar, Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, 2005

Lëndët:

Entomologji

Interesat kërkimore

Menaxhimi i integruar i parazitëve

TITULLI

Lektore

DEPARTAMENTI

Mbrojtje Bimësh

 

NDËRTESA

Godina FBM

Zyra

Kati i parë

 

TELEFONI

0673851038

EMAIL

ajten_b2005@yahoo.com