Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

Adrian DOKO

 

 

Edukimi

“Profesor i Asociuar”, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 03.11.2015

“Doktor”, Universiteti Bujqesor i Tiranes, 18.05.1996

“Agronom i Lartë” Universiteti Bujqesor i Tiranes, 1984

Lëndët:

Ekologji

Bazat e Ekologjisë

Ekologji Urbane

Agroekologji

Zhvillim i Qëndrueshëm

Kerkimet Shkencore

Ekologji-Agroekologji; Zhvillim i Qëndrueshem; Biodiversitet

TITULLI

Prof. Asc. Dr.

 

DEPARTAMENTI

Agromjedisit dhe Burimeve Natyrore

 

NDERTESA

Godina Departamentit të Agromjedisit dhe Burimeve Natyrore

Zyra No. 3

 

TELEFONI

068 20 36 399

EMAIL

Adoko@ubt.edu.al