Designed and built with care, filled with creative elements

Top
Image Alt

3 BURSA PËR NË UNIVERSITETIN GEISENHEIM NË KUADËR TË PROJEKTIT ERASMUS+ ICM

Në kuadër të projektit Erasmus+ ICM midis Universitetit Geisenheim, Gjermani dhe Universitetit Bujqësor të Tiranës, shpallet thirrja për aplikime për Shkëmbim Studentësh. Janë 3 bursa për një vit të plotë akademik, që fillon në mesin e Tetorit 2021 dhe përfundon në fund të Korrikut 2022.

Programet e studimit në nivelin Bachelor lidhen kryesisht me Hortikulturën, Arkitekturën e Peizazhit, Teknologjinë e Pijeve, Vitikulturën dhe Enologjinë, Logjistikën dhe Menaxhimin e Produkteve të Freskëta, Menaxhimin e Zinxhirit Ushqimor dhe Sigurinë Ushqimore. Këto programe studimi zhvillohen në gjuhën gjermane. Një program që ofrohet edhe në gjuhën angleze është ai i Biznesit Ndërkombëtar të Verës.

Thirrja për shkëmbim studentësh është e hapur edhe për programet Master i Shkencave.

Të interesuarit mund të gjejnë kurrikulat dhe silabuset këtu:

https://www.hs-geisenheim.de/en/studies/students/examination-administration/

Informacioni për Universitetin Geisenheim mund të gjendet këtu:

https://www.hs-geisenheim.de/en/studies/international/your-route-to-geisenheim/welcome-board/

Dokumentet e nevojshme për aplikimin e studentëve të cikleve Bachelor dhe MSc janë:

  1. Fotokopje dokumenti identifikimi (pasaportë ose kartë identiteti);
  2. Curriculum Vitae;
  3. Listë e përditësuar e notave;
  4. Letër Motivimi;
  5. Certifikatë zotërimi të gjuhës Gjermane (niveli B1) ose Angleze (niveli B2) varësisht nga program i zgjedhur*.

*Studentët që janë në vazhdim të kurseve të gjuhës gjermane dhe që kanë një certifikatë A2, mund ta paraqesin certifikatën B1 gjatë muajit Shtator.

Nga ana e Universitetit Bujqësor, si partner i projektit, bëhet  një  rankim  paraprak  i studentëve aplikues. Për vitin akademik 2021 – 2022 parashikohen 3 kuota. Bursa është 850 Euro/muaj plus shpenzimet e udhëtimit.

Dorëzimi  dokumentacionit do të bëhet në adresën elektronike: esotiri@instant.al/ubttest.

Afati fundit për aplikim është: 1 KORRIK 2021.